Zašto donosimo “pogrešne ili ispravne” odluke?

autor: Jovana Bogoslovov
tekst objavljen jun 2017.god


“Ono što si danas – to si bio juče. Ono što si danas to ćeš biti sutra”

Svi ljudi iz naše neposredne okoline (supružnici, roditelji, braća, sestre, prijatelji, kolege, ljubavnici i sl) su osobe sa kojima imamo pozitivne ili negativne  „dugove“ iz prethodnih života.
Svaki odnos je sudbinski predodredjen. Iako nema svesnog podsećanja na pređašnja iskustva, nesvesno se oseća veliki revolt – antipatija, ili snažna bliskost prema nekoj drugoj osobi, zar ne? Prema primarnom zakonu karme, račun ili dug mora biti izmiren - pre ili kasnije, odnos mora biti finiširan ili zaokružen, bilo da se neka osoba u vašem životu pojavljuje kao prijatelj, potencijalni partner, rodjak ili sl.

Ako se pitate zašto birate odredjene ljude ili situacije (koji su čak i vama često apsurdni) krenimo od početka.
Verovatno ste se zapitali zašto od toliko delatnosti birate baš neku odredjenu, zašto ste rodjeni u odredjenoj porodici ili državi, zašto od toliko ljudi birate baš odredjene osobe kroz koje morate da osetite patnju i redje radost, verovatno se pitate zašto vas neki ljudi varaju, podkradaju ili koriste, verovatno se pitate i zašto neke osobe naglo gubite (roditelje, partnere i sl)...
Na svesnom nivou najčešće nećete imati odgovor. Na nekom nesvesnom, znaćete da upravo sa ovim osobama imate neku vrstu nevidljive vezanosti (ili duga). Nešto je ostalo nerealizovano – bol, sreća, čežnja, patnja.

Za primer, ispričaću vam detalj iz prakse.
Pre desetak godina, nekoliko puta mi je dolazila na konsultaciju devojka koja neprestalno sanja vojnika koji se zove Marko i daje joj smernice gde da ga nadje. Iza svakog sna, njeno „sećanje“ na Marka je bilo sve snažnije i snažnije. Nekoliko meseci iza, zaglavila se u liftu i kada su se vrata konačno otvorila, s druge strane je videla identično lice, ovog puta momka u poslovnom odelu, koji je pogledao „istim“ očima i rekao „istim glasom“ – „oprostite da li ste dobro? Ja sam Miloš, ako mogu da pomognem tu sam. Da pozovemo hitnu pomoć?“
Naravno da se „vojnik“ ovog puta nije zvao Marko, ali je par minuta iza pitao „da li vas ja poznajem odnekud? Strašno ste mi poznati“.

Produžimo dalje.

Sigurno ste se nekada zatekli u nepoznatom gradu i imali osećaj da ste tu već bili? Verovatno ste „oduvek“ osećali da ne pripadate narodu ili porodici u kojoj živite (ono dečije „ja sam sigurno usvojem i ne ličim ni na koga“)? Verovatno vam se čak i dogodilo da prostor u kom živite ne osećate kao svoj dom? O da. Samo ste negde na nesvesnom prepoznali slike iz prošlosti.

Vratimo se ponovo na početak.

Nema esencijalno dobrog ili lošeg. Egzistiramo u mehanizmu „uzimanja i davanja“. A osećaj dobrog ili lošeg je zakopan u umu svakog čoveka već prema karmi ili zasluzi.
Uzmite, na primer, da pet osoba sluša istu pesmu, svako će je doživeti na neki svoj način. Ili da je pet istih tih osoba na zajedničkom putu. Jedan će uživati, drugi tražiti greške, treći spavati, četvrti animirati sve ostale, a peti biti u konfliktu sa svima. Dakle, i doživljaj je prema zasluzi unapred odredjen.
Recimo, preuzeti na sebe odgovornost vođe, šefa, gospodara (na bilo koji način) je već unapred programirana posledica loše karme u kojoj pojedinac po naučenom mehanizmu, nastavlja da nanosi štetu, ovog puta daleko većem krugu ljudi. Znači li to da političari ili vladari imaju lošu karmu? O da! Ali napraviće još veći dug za neko naredno bivstvovanje.

Vratimo se na astrologiju. To je moja dharma.
Severni i Južni mesečev čvor, Ketu i Rahu, najjednostavnije rečeno, predstavljaju karmičku misiju, zadatak u nečijem životu.
Čvorovi, dalje, ukazuju na odnose koje ćemo graditi sa okolinom, na slabe tačke u našem životu I sl. I jedan i dugi su prevashodno malefici. Rahu će uvek delovati pritajeno, dok će Ketu uvek imati otvoreno delovanje. 
Rahuu pripada 6.polje a Ketuu 12.polje. Egzaltacija Rahua je u 3. Ili 6. astrološkom polju, dok u 8, 9, 11. I 12. polju daje loše rezultate. 
Gornjim delom ljudskog tela vlada Rahu, donjim Ketu. Rahu vlada bradom, Ketu palcem na nozi.

Rahu ili Severni Mesečev čvor je onaj koji potiskuje život ili vatru života. Severni mesečev čvor ili Rahu, se u astrološkoj literaturi dovodi u vezu sa harmonijom, elementarnom težnjom, ukazuje na inkarnacijske lekcije koje sad trebamo da primimo i put koji trebamo da sledimo. Ipak, najčešće ćete ga osetiti kao tačku u kojoj se sve uvećava, preuveličava ili tačku u kojoj postajemo opsednuti nečim I vidno I neprestalno nezadovoljnim.
Kako predstavlja Glavu (zmaja, zmije) bez tela, Rahu ukazuje na oblast ka kojoj će biti usmeren sav naš um, svest. Rahu vlada materijalnim dobrima i nije zainteresovan za suštinu odnosa. Rahu može ukazati I na lošu reputaciju, maliciozna dela, teškoće I loše periode u životu. “Lupati glavu” oko nečega bi bila prava reč. “Misli čitavog života” koncentrisane na odredjenu oblast.  Rahu se raduje Merkuru i najidealnije ih je imati u 4.polju. Takodje, idealno bi bilo da Rahu bude u astrolokim poljima pre Saturna (pr. Rahu u 3, Saturn u 8). 

Ovih dana, tranzitna Venera će doći do kvadrata prema Čvorovima.

Venera vlada harmonijom, lepotom, skladom, hormonima, vlada štitnom žlezdom (Vaga), hipofizom (Sunce), vlada diplomatijom, politikom i izbornim procesima. Venera je krajnje materijalna I koristoljubljiva planeta. Venera simboliizuje I sam brak I ulazak u brak, umetnost, talenat, kao I  materijalno obilje.
Ketu ili Južni Mesečev čvor predstavlja naša ranija inkarnacijska iskustva, ali i poreklo i sve osobine naših predaka, koje nosimo genetskim kodom. 
Najjasnije oslikava odluke donete u prethodnim životima, iskustva koja najsnažnije nosimo, stare slabosti na koje “padamo”, davno stečene talente, znanja i veštine. 
Rahu je bukvalno rečeno opsednut stvarima i osobama iz materijalnog sveta. Ketu pokušava da ih se oslobodi. Pa, Ketu “guta” sve gde god da se nadje.
Osnovna potreba Ketua je da se vrati na već “poznate stvari, osobe, znanja” i povuče se u osamu. Takodje, Ketu označava i uskraćenost, nesigurnost, strahove, “obezglavljenje”, telo bez glave, saznanje da nešto nije dobro za nas a opet nemogućnost da se otrgnemo od istog, čist užitak i telo demona. 
Ketu je uvek nezadovoljan svim iz materijalnog sveta i neprestalno žudi za većim, višim, boljim. Večno nezadovoljan, neprestalno primećuje samo ono što nedostaje.

U muško-ženskim odnosima Ketu na Veneri doneće odbacivanje, povredjivanje I napuštanje. Sasvim izvesno je da je ovo istovremeno karmički dug prema osobi čija je Venera napadnuta Ketuom. I Ketu će doći po svoje.
Venera i Ketu su dijametralno različitih Guna (oblika svesnosti). Pa priroda Venere narednih dana dolazi do izražaja na nama nepoznat način. Elem, ukoliko osećate emocionalno nezadovoljstvo, porebu za većim, snažnijim, sadržanijim emocijama, eto Ketua kako se čuje u vama. 
Verovatno osećate zadnjih dana i duboko ukorenjenu potrebu za emocijama, razmišljate o nekom idealnom partner, čak možda i osećate fizički dodir osobe iz vaše fantazije. Ovo se naravno može manifestovati i kroz snove. Ako bi sada zatvorili oči i pokušali da osećate, mogli bi čak i da imate viziju savršenog ljubavnika ili partnera. 
Ketu je uvek “željan” i njegove krajnje namere u bilo kojoj vrsti delovanja, su nam najmanje poznate. Trenutna “opsednutost” Ketua je težnja za telesnim uživanjem (seksom) i novcem. 
Ova “opsednutost” užitkom ili dodirom, može eskalirati i krajnjim nasiljem (psihičkim ili fizičkim), ako niste spremni da odgovorite na žudnju druge strane ili partnera. Istovremeno, vaša nezadovoljena potreba za emocijom može uroditi agresijom prema najbližim osobama iz okruženja. 

Dakle, kada tranzitni Čvorovi „napadnu“ Veneru (poput ovih dana), može  se dogoditi i karmičko razdvajanje ili udaljavanje od voljenih osoba, generalno problemi sa suprotnim polom, ali i problemi sa sestrama, ćerkama ili prijateljicama. Ovo je aspekt „karmičkih razdruživanja ili razduživanja!“.
Posesivnost, gordost, umišljanja, skandali, povredjivanja i zloupotrebe različitih vrsta su sada mogući.

Recimo, umetnici ili javne ličnosti ovih dana mogu da budu u centru skandala i njihova reputacija može doći pod znak pitanja.

Ljubavnici iz predjašnjih života mogu osetiti „provalu strasti“, snažne osećaje izigranosti, povredjivanja i sl. Zloupotreba partnera je sada moguća, kako zbog materijalne dobiti, tako zbog razrešenja nekog drugog problema (recimo udjete u vazu sa nekim kako bi preboleli staru ljubav).

Još jednom, vratimo se na početak.
Zašto donosimo neke odluke? Zašto biramo neke ljude?
Zato što je to “jače od nas” ili su drugi ljudi “slučajno" tu ili ….?