Severni Mesečev Čvor Rahu i Venera
u istom znaku od
05.maja do 07.avgusta 2020.godine