Merkur u kvadratu sa Plutonom
17. i 18.maja 2024.godine

“I on signifikuje divinaciju i proročanstva proroka, razum, govor i sporazumevanje i priče i njihovo pamćenje. Takođe, mudrošću, verom i lepotom učenja, otrinom karaktera. I intelektom i literaturom i filozofijom i darom znanja; takođe i aritmetikom i geometrijom i merenjima visokih i nebeskih stvari. Čak i mudrošću zvezda.” Abū Ma'shar

Merkur simbolizuje razum, intelekt, moć rasudjivanja, veštinu govora, pokreta pisanja, izražavanje, trgovinu, puteve, rodjake, decu, komšije, banke, škole, učenje, saobraćaj i posredovanje. Primarna funkcija Merkura je razmišljanje i koordinacija.
Merkur je zaslužan za brzu percepciju, mentalnu fleksibilnost i uopšteno moć prilagođavanja. On ukazuje na intelektualni i mentalani razvoj. Merkur vlada analitičkom inteligencijom (za razliku od Jupitera koji simbolizuje kreativnu inteligenciju). Sam termin inteligencija predstavlja mentalnu karakteristiku koja se sastoji od sposobnosti za učenje iz iskustva, prilagodljivost na nove situacije, razumevanja i korištenja apstraktnih pojmova, i korišćenja znanja za snalaženje u novoj okolini u kojima ne pomaže stereotipnonagonsko ponašanje, niti učenjem stečene navike, veštine i znanja.
Misaoni proces, govor, dogovor i sposobnost izražavanja misli su u simbolici Merkura. Merkur simbolizuje dalje i čulo mirisa. On predstavlja i novac i trgovinu (platni promet), potpomaže i razmeni ideja i slobodi u komunikaciji.
Sistem intelekta simbolizovan je vezom Sunca, Meseca i Merkura. Merkur simbolički predstavlja i način na koji se informišemo. Vlada i svim lančanim reakcijama.
A odnos Merkura (razuma) i Plutona (destrukcije, razaranja, kontrole, moći) ja veoma važan u koliko postoji u natalnoj karti.

Uran inspriše « spolja », Neptun apsorbuje ili raslojava, ali Pluton zahteva renesansu, reintegraciju na nove puteve i svesno samopožrtvovanje.
Natalna (ili solarna) kuća u kojoj se nalazi natalni Pluton pokazaće kako će se pojedinac suočiti sa kolektivnim mentalitetom svoga vremena i njegovim zahtevima.
Položaj u kući neće označavati lični odgovor na te izazove, nego više vrstu odgovora koja je pojedincu moguća. S druge strane, položaj u kući tokom tranzita označiće na koji će način osoba najbolje odgovoriti na trenutne društvene zahteve... Uran, Neptun i Pluton ne predstavljaju uobičajene pokazatelje ljudske prirode, onakve kakve je mi sada poznajemo. Ove tri planete mogu biti retrogradne gotovo pola godine; njihova retrogradnost dakle, može imati samo uopšteni značaj. Najvažniji trenuci će biti trenuci menjanja pravca kretanja: iz direktnog u retrogradno i obratno. Iskustvo je dosad pokazalo da se upravo pre nego neka planeta postane retrogradna ili ponovo direktna stvari ubrzavaju, stižu do kritične tačke. Dok su indikacije Urana uopšteno nagle i nasilne, pod Neptunom je akcija podmukla i često nevidljiva u datom trenutku. Što se tiče Plutona koji u jednom znaku ostaje od 13 do 30 godina, on obično podstiče opsesivne ideje i instinkte moći u pojedincu" Alexander Ruperti, "Cycles of Becoming"

Konjunkcija Merkura i Plutona je uvek prioritetna i ukoliko postoji u natalnoj karti između ove dve planete prvenstveno stimuliše intelektualnu stranu ličnosti do krajnjih granica (setite se John Nasha).
U tom pogledu, kod rođenog sa ovim savezom, nema proseka, niti ravnoteže, već vladaju ekstremi. Sama osoba posedujete nepokolebljivu istrajnost da odbrani svoje principe i da završi ono što je započela. Pronicljivost se kod ovih osoba ne ogleda samo u snažnom interesovanju ka jednoj temi već i u međuljudskim odnosima, u kojima često vladaju ekstremni izlivi razmena reči. Ovo su s druge strane, neretko inteligentne osobe, zainteresovane za sva zabranjena područja, teorije zavera, kontrolorima, iluminatima ili uopšteno pasinirane jednom temom.

S druge strane, inkonjunkcija bi ukazala na čoveka koji “koketira” sa starim znanjima, zabranjenim temama i svakom vrstom intelektualne drugosti, u odnosu na pojedinca (uzmimo za primer Umberta Eca ).

Sekstil i trigon ova dva nebeska tela ukazuju na odličan smisao za humor (najčešće “crni”), snažnu diplomatsku retoriku, analitičnu prirodu i misaoni individualizam. Ove osobe imaju vanredno dobru sposobnost koncentracije, čak i u nemogućim uslovima.

Kvadrat tranzitnog Merkura prema Plutonu 17. i 18.maja 2024.godine, prvenstveno stimuliše našu intelektualnu stranu ličnosti. U tom pogledu, ovih dana neće biti proseka, niti ravnoteže, već će vladati ekstremi.
Pod ovim aspektom se neretko podiže glas, nameće stav, manipuliše istinom - izvrće istina, preti ili ucenjuje.
Tranzit Merkura u kvadratu sa Plutonom, doprinosi i „sužavanju vidika“, sopstveno zatvaranje unutar mračnih hladnih dubina uma, kao i osećaj “ograničene” mogućnosti da se donese prava odluka iliusmeri misao ka pozitivnom rešenju na bilo kom planu u svakodnevnici.
Tranzitni Merkur predstavlja globalnu evoluciju misli koja će na indirektan način “dotaći” svakog od nas.
Ljutnja ili bes, kao reakcija koja će proizaći iz kvadrata Merkura prema tranzitnom Plutonu, će biti uslovljena objektivnim događajima (posao, pozicija i njeno ugrožavanje), ali i pojačana našom svesnom ili nesvesnom reakcijom da “odgovorimo” jasno i glasno na takozvani napad.
Svrha ovog tranzita Merkura je ponovno razmatranje, duboko poniranje u prošlost pa i u suštinu, razmišljanje o prethodnim postupcima ili odlukama, kao i usmerena misaonost u pravcu razrešenja svakodnevnice.
Mnoge misli, koje su vas opsedale prethodnih dana, predstavljaju prevashodno posledicu mentalnog zamora koji je aktuelan bar od početka godine (brige oko svakodnevnice, posla, troškova, dugova, štednje, kredita).
“Slika” tih dilema mogla se preneti na razočarenje u najbliže, partnere, “kontrolore vašeg života” ili jednostavno projekciju sopstvenog nezadovoljstva nad istim.
Izmenjena vizura stvarnosti (umišljanje, paranoja, strahovi) i objektivni napadi na poziciju bilo kog pojedinca (problem na poslu i u privatnom životu) doneli su i rezutate u prethodnim danima. Pretnje na poslu, mogućnost otkaza, verbalni ili fizički napadi od kolega ili saradnika.
S druge strane, ovaj aspekt ukazuje na dubinu misli, početak traganja i istraživanja, interesovanje za mistično, skriveno ili jednostavno “kopanje po najskrivenijim tunelima uma”.


Author
astrolog

Jovana Bogoslovov

Jovana Bogoslovov je rođena u Beogradu.
Od 1993. do 1997. je uređivala emisiju "Noć sa astrologom" na beogradskim radio stanicama.
Od 1998. do 2008. je predavala astrologiju na beogradskom univerzitetu "DJuro Salaj".
Od 2008. godine do danas predaje u svojoj školi.
Autor je pet zbornika radova, piše i objavljuje tekstove za časopise i ima astrološke emisije na svom YouTube kanalu.
Sa klijentima uživo, zoom-om ili viberom, radi ponedeljkom i petkom