Merkur simbolizuje razum, intelekt, moć rasuđivanja, veštinu govora, pokreta pisanja, izražavanje, trgovinu, puteve, rođake, decu, komšije, banke, škole, učenje, saobraćaj i posredovanje. Primarna funkcija Merkura je razmišljanje i koordinacija.
Merkur je zaslužan za brzu percepciju, mentalnu fleksibilnost i uopšteno moć prilagođavanja. On ukazuje na intelektualni i mentalani razvoj.
Merkur vlada analitičkom inteligencijom (za razliku od Jupitera koji simbolizuje kreativnu inteligenciju).
Sam termin Inteligencija predstavlja mentalnu karakteristiku koja se sastoji od sposobnosti za učenje iz iskustva, prilagodljivost na nove situacije, razumevanja i korištenja apstraktnih pojmova, i korišćenja znanja za snalaženje u novoj okolini u kojima ne pomaže stereotipnonagonsko ponašanje, niti učenjem stečene navike, veštine i znanja.
Odnos Merkura (razuma, poverizvanja, prenosa informacija) i Plutona (transformacije, kontrole, razaranja, moći) je veoma važan u koliko postoji u natalnoj karti..

Sama konjunkcija Merkura i Plutona, je uvek prioritetna i ukoliko postoji u natalnoj karti, između ove dve planete konjunkcija, prvenstveno će stimulisati intelektualnu stranu ličnosti do krajnjih granica (setite se John Nasha ili Petra I. Čajkovskog).

U tom pogledu, kod rodjenog sa ovim savezom, nema proseka, niti ravnoteže, već vladaju ekstremi.
U natalnoj karti, ukoliko imate ovu konjunkciju, posedujete nepokolebljivu istrajnost da odbranite svoje principe i da završite ono što ste započeli po cenu svega.
Pronicljivost se kod ovih osoba ne ogleda samo u snažnom fokusu ka jednoj temi, već i u međuljudskim odnosima, u kojima često vladaju ekstremni mentalni obrasci.
Ovo su s druge strane, neretko inteligentne osobe, snažno zainteresovane za jednu oblast, zainteresovane za sva zabranjena područja, teorije zavera ili kontrolorima naših života.


S druge strane, inkonjunkcija bi ukazala na čoveka koji “koketira” sa starim znanjima, zabranjenim temama i svakom vrstom intelektualne drugosti, u odnosu na pojedinca (uzmimo za primer Umberta Eca).

Sekstil i trigon ova dve planete ukazuju na odličan smisao za humor (najčešće “crni”), snažnu diplomatsku retoriku, analitičnu prirodu i misaoni individualizam. Ove osobe imaju vanredno dobru sposobnost koncentracije, čak i u nemogućim uslovima.

Kvadrat Merkura prema Plutonu prvenstveno stimuliše našu intelektualnu stranu ličnosti. U tom pogledu, nema proseka, niti ravnoteže, već vladaju ekstremi.


Tranzitni Merkur je 1.decembra ušao u znak Jarca u kome se još par nedelja nalazi Pluton.

Ambicija je narednih dana glavni misaoni pokretač. Suočavanje sa realnošću, strpljenje i organizovanost dolaze na red. Metodičan i sistematičan pristup svakom poslu ali i komunikaciji, ali i oslanjanje na davno naučene lekcije i kontrolu nad informacijama koju delimo.
Odgovornost, istrajnost. razvijanje strategije i oslanjanje na sopstvene snage na svakom planu. Bićemo štedljivi i uzdržani, spremni da se lišimo mnogo čega da bi ostvarili svoje zamisli.
Verovatno ćete se narednih dana zapitali šta je sigurno, suštinski postojano ili predvidljivo u vašem životu (ali i životu ljudi koji vas okružuju).
Tranzit Merkura u znaku Jarca i njegov “privremeni vladar” Saturn u znaku Riba (koji debilitira Merkura), doprineće „sužavanju vidika“, sopstvenom zatvaranju u  hladnie dubina uma i briga, kao i osećaj “ograničene” mogućnosti da se donese prava odluka ili usmeri misao ka pozitivnom rešenju na bilo kom planu u svakodnevnici. 
Više o Merkuru u znaku Jarca pročitajte na linku


13.decembra 2023. Tranzitni Merkur kreće retrogradno sa 8*Jarca, a od 23.decembra se vraća u znak Strelca. 14.januara tranzitni Merkur se vraća u znak Jarca i do 20.januara ostaje u istom znaku sa Plutonom.


Šta to znači?
Čvrstim životnim uverenjima i stavovima, neko sada pokušava da nametne svoje mišljenje ovih dana, dok vi defanzivnim stavom ili nasilnim verbalnim odgovorom, branite svoje mišljenje.
Pod ovim tranzitom se neretko podiže glas, nameće stav, manipuliše istinom (izvrće istina), preti ili ucenjuje, bilo bliska osoba, prijatelj, dete ili partner.
Ako ovih dana čujete “ako ne prestanes otićiću, ako se ne zaustaviš udariću te i slično, preživeli ste tranzit.
Ako ste ćutali, spijunirali, manipulisali, imali osećaj da vas neko ozbiljno u razgovoru “zeza” i dalje ste osetili tranzit.
Ako ste ušli u sukob oko računa, greške oko plaćanja kreditnom karticom, ako ste “poludeli” jer plata kasni a vanredni troškovi u kući bivaju sve češći, i dalje ste preživeli tranzit. Verovatno ste se ovih dana zapitali i šta je sigurno, suštinski postojano ili predvidljivo u vašem životu (ali i životu ljudi koji vas okružuju).
Tranzit Merkura u konjunkciji sa Plutonom, doprinosi i „sužavanju vidika“, sopstveno zatvaranje unutar mračnih hladnih dubina uma, kao i osećaj “ograničene” mogućnosti (Merkur je pod Saturnovom vlašću) da se donese prava odluka ili usmeri misao ka pozitivnom rešenju na bilo kom planu u svakodnevnici.

Tranzitni Merkur predstavlja globalnu evoluciju misli (trend) koja će na indirektan način “dotaći” svakog od nas.
Ljutnja ili bes, kao reakcija koja će proizaći iz konjunkcije Merkura prema tranzitnom Plutonu, će biti uslovljena objektivnim događajima (posao, pozicija i njeno ugrožavanje), ali i (iracionalno) pojačana našom svesnom ili nesvesnom reakcijom da “odgovorimo” jasno i glasno na takozvani napad.
Svrha ovog tranzita Merkura je ponovno razmatranje, duboko poniranje u prošlost pa i u suštinu, umovanje o prethodnim postupcima ili odlukama, kao i usmerena misaonost u pravcu razrešenja svakodnevnice.
Mnoge dileme, koje su vas opsedale prethodnih dana (ostati ili dići ruke), predstavljaju prevashodno posledicu mentalnog zamora koji je aktuelan bar od jeseni (brige oko svakodnevnice, posla, troškova, dugova, štednje, kredita).
“Slika” tih dilema mogla se preneti na razočarenje u najbliže, partnere, “kontrolore vašeg života” ili jednostavno projekciju sopstvenog nezadovoljstva nad istim.
Izmenjena vizura stvarnosti (umišljanje, paranoja, strahovi) i objektivni napadi na poziciju bilo kog pojedinca (problem na poslu i u privatnom životu) doneli su i rezutate u prethodnim danima. Pretnje na poslu, mogućnost otkaza, verbalni ili fizički napadi od kolega ili saradnika.
S druge strane, ovaj tranzit ukazuje na dubinu misli, početak traganja i istraživanja, interesovanje za mistično, skriveno ili jednostavno “kopanje po najskrivenijim tunelima uma”.
Pa, sada je vreme za vraćanje na staru literaturu, povratak na klasike, istoriju, arheologiju ili stručnu literaturu.

 Scroll to Top