Tranzitni Mars u znaku Blizanaca
od 20.avgusta 2022.godine do 25.marta 2023.godine

autor teksta: Jovana Bogoslovov - tekst objavljen 19.avgusta 2022.godine, pošalji email: jovanalg@yahoo.com


Mars je sin Jupitera, vrhovnog boga, i njegove žene Junone. Po drugom mitu, sin je Junone i cveta koga je nosila Flora. Rimljani su kasnije poistovetili ovoga boga sa grčkim bogom Aresom, pa se tako bog ratara, koji su često bili prisiljeni ratovati, pretvorio u boga rata. Mars je u rimskoj mitologiji bio i bog proleća, pa je slavljen u martu. Zaštitnik je zeljoradnika, daruje plodnost, štiti borce, vojnike i jača im ratnički duh. Mars je otac Romula i Rema koji su osnovali Rim, pa tako i praotac Rimljana....

Mars je prva superiorna planeta koja zalazi u red mundanih planeta, pored Jupitera i Saturna koji su hronokatori nekog dogadjaja. Mars predstavlja naš motiv za delovanjem, udove i namere koje hoćemo da sprovedemo u spoljnom svetu. Predstavlja akciju, agresiju, osvajanje, borbu, rad i napor.
Mars simbolizuje moć inicijative, želju i sposobnost spontanog izražavanja. Oslikava i pravac, osnovni princip energije, mlade I jake muskarce, volju za životom na instiktivnom nivou, bes, ljutnju, svadje, energiju i prenos energije. Mars predstavlja i impuls, strasti, želju, ambiciju i usmerenje, kao i sposobnost spontanog izražavanja istih. Njegova priroda je zlonamerna, vrela i iritirajuća.
Sam simbolički prikaz Marsa oslikava krst iznad kruga (ili krug iznad koga se nalazi strela koja je okrenuta u desno pod uglom od 45˚), dominantnu osobinu čoveka „koja se zagnjurila u materiju“.

Tranzitni Mars sutra ulazi u znak Blizanaca u kom će ostati do 25.marta 2023.godine.
Na nekom opštem planu, tranzitni Mars u znaku Blizanaca, simbolizovaće kretanje, komunikaciju ili stavove koji će se narednih dana odvijati agresivnije, promenljivo i netaktično. Ukoliko se osetimo ugroženo, svoje stavove ćemo žestoko braniti snagom argumenata, a kada oni nestanu, onda možda i galamom ili pesnicama.
Užurbanost i neopreznost mogu sada da prouzrokuju neprilike, ne samo u međuljudskim odnosima, već i u drumskom saobraćaju - vratolomna vožnja automobila i drugih prevoznih sredstava što ukazuje i na saobraćajne nesreće, naročito na raskrsnicama ili u blizini škola.


Od 27. do 30.septembra, tranzitni Mars će doći do trigonu prema Saturnu. Ovaj aspekt će se ponoviti i od 27. do 30.novembra 2022.
kada će se tranzitni Mars iz retrogradnog hoda vratiti u trigon prema Saturnu.
Natalni aspekt izmedju Marsa i Saturna opisuje na generalnom planu sposobnost pojedinca da se pokrene i bude aktivan u pravcu dugoročnih poduhvata ili ciljeva.
Mars i Saturn su dva malefika I njihov odnos je najkompleksniji, jer su oni dve figure koje nam ograničavaju život.
Harmonični aspekti izmedju ove dve planete doprinose dobrom snalaženju u sferi konkretnog i materijalnog, kao i spretnost i sistematičnost koje pojedinca uspešno vode ka cilju.
Akcije ovih osoba su uglavnom dobro isplanirane i utemeljene na logičnim premisama ili proživljenom iskustvu.
Radna sposobnost je u odnosu na prosek,udvostručena. Praksa i iskustvo, uvek imaju prednost nad pukim teoretisanjem.
Ovo su osobe koje se usmeravaju samo prema ostvarljivim ciljevima, disciplinovane su i ne troše uzalud energiju na projekte koje ocenjuju kao “teško ostvarljive”.
U dobrom aspektu ukazuju na izdrljivost, tehnička sredstva, dinamiku, sve mašine, nauku I tehnologiju, ali simbolišu i tvrd karakter I tvrdoglave ljude. Snaga se sa ovim aspektom stiče kroz vreme. Ovaj aspekt ukazuje na svojevrsni instikt za samoodržanjem, sreću u ratu kao i uspeh u revoluciji. Jednostavno uz harmoničan aspekt ova dva malefika, čovek se izvlači lako iz svega

Od 31.avgusta do 1.septembra tranzitni Mars dolazi i do sekstila prema Jupiteru.
Ovaj aspekt ukazuje na uspeh u sportu. Dakle, Mars simbolizuje borbu a Jupiter uspeh.
Ukazuje i na uspeh i čast, kao i reputaciju i mogućnost zarade kroz rizik ili neizvesne situacije.
Mars i Jupiter u harmoničnom aspektu ukazuju na spremnost da se ostvari cilj poštujući potrebnu koju formu.
Ljudi sa ovim aspektom su izazito okrenuti moralu, poštuju zakon, školstvo, i ne sukobljavaju se sa zakonom. Ovo je aspekt saveza oca i sina, kao i potovanja sistema ili zakona.
Sam Jupiter daje prava i privilegije u životu, kao i potrebu koju ćemo pokušati da realizujemo, sa Marsom će svakako to biti na silovit način.
Na opštem planu, ovo je aspekt velike impulsivnosti i na neki način i adrenalinske zavisnosti.
Ovo je aspekt i ljudi koji rizikuju polažu sve što imaju, pa i život i novac stavljaju na "kocku", jer Jupiter je novac, gde god da se nalazio. U ovom riziku često i dobiju.
Ovo je aspekt i uspešne vojne intervencije na stranoj teritoriji ili u pograničnom prostoru, kako bi se ostvarila pravda i regulisao zakon.
Ovo je aspekt i dobitka u pravnim sporovima ili oslobadjana od strane zakona, naročito na putu ili u inostranstvu. Ovo je aspekt i potrebe za velikom slobodom i nasilnim „teranjem pravde“.Ovo je aspekt i ignorisanja vlastitih grešaka, ali i ljudi koji mogu da se zaustave kada „lavina krene“.
Ovo je aspekt i požara koji je zahvatio veliki objekat ali se uspešno sanira.
Ovo je aspekt i „grabljenja prilika“ čak i kada iste i nisu za nas ili nemamo kvalifikacije.
Ovo je aspekt i „lova na žene“ u muškoj karti i muškaraca koji ne mogu da se smire ni sa kim.
A Jupiter su i luksuzna mesta, konjske trke, skupa letovanja, hoteli, strani restorani, pa i trošak oko istih.
Ovo je aspekt i ljudi koji ne podnose kritiku i „popovanje“, pa lako padnu u vatru, kada neko želi, čak i iz najbolje namere da im ukaže na drugu stranu „medalje“ i da savet. Ovaj aspekt budi unutrašnju napetost koja rezultira pojačanom motivacijom.
Ono što počinje kao unutrašnja tenzija i revolt u odnosu na lično poimanje pravde/nepravde, prevazilazi se ili prihvata u drugoj prilici koju život pruža.