Merkur u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji prema Saturnu