Rektifikacija: pronalaženje tačnog vremena rodjenja.