Tranzitni Merkur u znaku Device

autor teksta: Jovana Bogoslovov - tekst objavljen: 2022.godine, pošalji email: jovanalg@yahoo.com

Merkur simbolizuje razum, intelekt, moć rasudjivanja, veštinu govora, pokreta pisanja, izražavanje, trgovinu, puteve, rodjake, decu, komšije, banke, škole, učenje, saobraćaj i posredovanje. Primarna funkcija Merkura je razmišljanje i koordinacija.
Merkur je zaslužan za brzu percepciju, mentalnu fleksibilnost i uopšteno moć prilagođavanja. On ukazuje na intelektualni i mentalani razvoj.
Merkur vlada analitičkom inteligencijom (za razliku od Jupitera koji simbolizuje kreativnu inteligenciju). Sam termin Inteligencija predstavlja mentalnu karakteristiku koja se sastoji od sposobnosti za učenje iz iskustva, prilagodljivost na nove situacije, razumevanja i korištenja apstraktnih pojmova, i korišćenja znanja za snalaženje u novoj okolini u kojima ne pomaže stereotipnonagonsko ponašanje, niti učenjem stečene navike, veštine i znanja.
Čovek, student, dete, misao, ideja, razum, dete, škola, automobil, platni promet, i deca do početka puberteta su opisani Merkurom. Misaoni proces, govor, dogovor i sposobnost izražavanja misli, takodje. Merkur simbolizuje dalje i čulo mirisa. On predstavlja i novac i trgovinu (platni promet), Potpomaže i razmeni ideja i slobodi u komunikaciji.

“Kada je dobro postavljen: Merkur predstavlja suptilnu, finu osobu, ali izuzetno jakog intelekta, logičnu, sklonu dugim percepcijama i razmišljanju. Sjajnog disputanta i logičara koji voli da uči, elokventnog u govoru, u stalnoj potrazi za sviim mogućim misterijama i saznanjima, oštroumnog i duhovitog u isto vreme. Samoukog – do svih znanja dolazi sam, bez učitelja, nadahnut ambicijom da u svakom znanju bude izvrstan. Sa prirodnom željom da stalno putuje i istražuje nove prostore. Privlače ga stare, tajne, okultne nauke, sposoban je da predvidi i daje prognoze. Ako se okrene trgovini, niko ga ne može prevazići. Kada je loše postavljen: probija se prepredeno kroz život jer ima snalažljiv um, ali više frenetičan, lud, spreman da napadne baš svakoga, razmažen i sklon da protraći svoje vreme na ogovaranja, torokanja. Veliki lažov, hvalisavac, brbljivac, zabada svoj nos svuda, ne čuva tajne, poročan i bezbožan. Lakoveran, nema svoje mišljenje, vara i krade, neozbiljan. Lako se raspline u raspravi, izopačen je i razvratnih misli. Priča prazne priče…” William Lilly

Dakle, Merkur je esencioni vladar svih promenljivih znakova – Blizanci, Device, Strelac i Ribe.
Merkur vlada medijima i komunikacijom, novinarima, prevodiocima, piscima, trgovcima, kretanjem, aerodromima, transportom (ljudi ili roba). Merkur voli sve da zapise, da bude informisan, da čita, da šeta, traži nesto da uči, da muva, da prodaje, da povezuje.

“I on signifikuje divinaciju i proročanstva proroka, razum, govor i sporazumevanje i priče i njihovo pamćenje. Takođe, mudrošću, verom i lepotom učenja, otrinom karaktera. I intelektom i literaturom i filozofijom i darom znanja; takođe i aritmetikom i geometrijom i merenjima visokih i nebeskih stvari. Čak i mudrošću zvezda.” Abū Ma'shar

Četvrtog avgusta tranzitni Merkur ulazi u znak Device i u ovom znaku će boraviti do 26.avgusta 2022.godine.
Sam Merkur u tranzitu kroz ovaj znak doneće pojačanu sposobnost rezonovanja i sposobnost rešavanja logičkih problema bilo da je u pitanju posao ili trenutna situacija problema na nekom drugom planu.
Tek kada imamo problem, poteškoću, “rebus”, kada treba otkriti rešenje, formulisati ga i primeniti na problemsku situaciju, tad je proradio Merkur u Devici.
Dakle, na redu je praktična strana svakog uma. Nikakva imaginacija, nikakva mašta..na redu je čista suština i podatak, dokaz i rešenje.